Grundat 2005

Då en grundskollärare tillika massageterapeut med ett friskvårdande perspektiv och ett stort djurintresse. Idag hjälper vi dig  tvärvetenskapligt  inom utbildningsvetenskap, specialpedagogik, miljöpsykologi, djurpsykologi, etologi, beteendebiologi, viltvård, skogskunskap och lantbrukskunskap.  

VÅR VISION – Vi tror att i det enkla finns det sofistikerade och att genom små medel kan stordåd skapas.

VÅR FILOSOFI –  Förebyggande & främjande med ett relationellt perspektiv. Oavsett inriktning – hos oss sker utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vår ambition är att arbeta förebyggande och främjande genom att kombinera den tvärvetenskapliga kunskapen  och erbjuda handledning med Mål, Mening och Motivation som ledord.

Hej, Mette här!

Min första hund var en drever som hette Pang. Hans bästa trix var att sitta vackert. 

Jag är utbildad specialpedagog och tog beslutet att börja jobba med kombinationen hund & utbildning på heltid för några år sedan.

Någon gång ska jag ha engelsk setter igen.

Det finns en krönika som heter ”Varför alla borde få ha sin egna Mette”. Den skrevs av en elev och sitter på min vägg. Jag storgrinar fortfarande när jag läser den.

Jag har jobbat som beridare i Tyskland under några år. Tre lipizzanerhingstar ligger mig varmt om hjärtat – Favory Samira XII, Favory Roviga -36 och Neapolitano Calcedona. 

Inom den specialpedagogiska delen av företaget erbjuds utbildning, handledning, konsultation inom skolutveckling; tillgängligt lärande, tydliggörande pedagogik, assisterande teknik, elevhälsomöten, kartläggning och pedagogisk utredning. Våra specialpedagogshundar finns också att tillgå vid hundassisterade interventioner.

Leg. Lärare Ma/NO, 1-7

En utbildningsvetenskaplig kärna med tillhörande läs-, skriv- och räkneinlärning och därutöver ämnesinriktad mot Matematik och Naturorienterande ämnen. 

Specialpedagogik – tvärvetenskapligt område inom pedagogik, psykologi, sociologi, handikappvetenskap, kognitionsvetenskap och kommunikationsvetenskap.

Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som hämtar perspektiv, teorier och metoder från till exempel pedagogik, psykologi, sociologi, handikappvetenskap, kognitionsvetenskap och kommunikationsvetenskap. Det specialpedagogiska kunskapsområdet fokuserar såväl på specialpedagogisk teori, kunskapsbildning och lärande som organisation och verksamhet.

Djurpsykologi – tvärvetenskapligt område inom etologi, psykologi, antrozoologi, evolution, fysiologi och beteendeanalys. 

Djurpsykologi har sina grundläggande aspekter på beteende, fysiologi och kognition hos djur, med särskild tyngdpunkt på hundar, katter och hästar och samspel mellan djur och människa.

Miljöpsykologi – tvärvetenskapligt område inom psykologin och beteendevetenskapen som studerar samspelet mellan en människa och dennes omgivning.

Naturassisterade insatser använder växter, andra naturliga element eller sällskapsdjur som en del av en insats i förebyggande arbete, behandling eller rehabilitering i vårdmiljöer / andra institutioner eller vardagliga miljöer som skolor, arbetsplatser och äldreboenden.

Hundpedagog, grundskollärare och specialpedagog med hundassisterade interventioner

Under mina dryga 10 år som lärare utvecklades en fingertoppskänsla och spetskompetens för det utbildningsvetenskapliga samt inlärning, både utifrån biologiska och psykologiska aspekter, innan stegen mot Specialpedagog inleddes.

Som specialpedagog under drygt 15 år har jag haft kvalificerade arbetsuppgifter vad gäller undervisning, utvärdering, utredning och pedagogiskt utvecklingsarbete samt professionell samverkan. Mitt perspektiv är ofta det som ses som ett “helikopterperspektiv” – alltså verksamheten (och allt den innefattar) ovanifrån.

Jag har ägnat stort intresse, under de ca 25 år jag varit verksam, åt samspelet mellan djur (främst hund) och människor (oftast deras ägare). Inlärningens biologi och psykologi, djurs reaktioner på stress samt metoder för att förebygga och behandla dessa är det jag vill att ägare ska få med sig genom pedagogiska förebyggande och främjande tankegångar.

Baserat på tidigare kunskaper och det senaste inom naturassisterade insatser har jag fått lära mig på vilka sätt växter, andra naturliga element och sällskapsdjur kan bidra till restaurering, rehabilitering och behandling av människors hälsa och välbefinnande; dels som en del av olika institutioner och dels som program för livsstilsförändringar som gör naturassisterade insatser till en del av vardagen.  

Jag arbetar med att koppla biologi och etologi till humanpsykologi, miljöpsykologi, utbildningsvetenskap och specialpedagogik vilket ger mig en ganska unik kompetens.

I vårt team hittar du också

Jan-Erik Dalmo

Lantmästarutbildad Viltmästare

Du träffar mig ofta vid våra jaktliga arrangemang/kennelaktiviteter. Frågor om  viltförvaltning och viltvård svarar jag gärna på.   Följ mig på Youtubekanalen Jakt med Janne.

Rödmyrabackens Gun (drever)        Kira (klövviltskorsning)

Jocilia Svarvare

Viltmästarstuderande & Ungdomsledare

Du möter mig på Barn- & Hundlägren och en och en annan träning. Jag gör alla koppel på Ettems.  De görs i standardmodeller eller enligt ditt önskemål. 

Flushpoint What a Quest (jaktcocker) Crosstrials Vesislava Todorova (lab)

Tomas Svarvare

Skogsmästare

Mig möter du ofta i samband med träningar som innehåller wachtel, vatten och skott. Önskar du en apportkastare med gevärskolv så är det jag som tillverkar den.

Harsätras Knixa (wachtel)           Ettems Underbara Hjördiz (wachtel)